میزبانی پرسپولیس از االهلی در قرقیزستان در انتظار تاییدبرانکو

Jahan e-Sanat - - News -

فدراس//یون فوتبال قرقیزس//تان آمادگی خود را از میزبانی دیدار رفت پرسپولیس و االهلی عربستان اعالم کرد و برانکو تصمیم نهایی را در این باره خواهد گرفت.

پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس به سایت این باشگاه گفت: در جریان س//فر به قرقیزستان، جلسه کاری خوبی با نایب رییس و دبیر کل فدراس//یون فوتبال این کشور داشتیم. آنها ابراز عالقه کردند که جهانی فوتبال، این موضوع باعث نزول محسوس کشورمان در رنکینگ شد. با این حال و با درخشش تیم ملی ایران در بازیهای مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و برتری مقابل مونتهنگرو در دیدارهای دوستانه، ای//ن تیم در رنکینگ بعدی جهش قابل توجهی خواهد داش//ت و برای اولین بار با 893 امتیاز بعد از 11 سال و دو ماه دوباره به جمع 25 تیم برتر جهان باز خواهد گش//ت. طبق بررس//ی نتایج ماه گذشته میالدی محتملترین رنکینگ برای ایران رده 23 جهان خواهد بود. در رنکینگ بعدی این احتمال وجود دارد که آلمان نیز در رده اول جهان جای برزیل را در این رتبه بگیرد، هرچند در بدترین حالت این کشور در ماه بعدی تا رده هفتم جهان نزول خواهد کرد. بتوانند میزبانی بازی ما مقابل االهلی عربستان را بر عهده بگیرند.

وی افزود: از امکانات موجود به ویژه شرایط ورزشگاه مورد نظر و زمین آن بازدید داشتیم. زمین ایرادهایی دارد که مدیر ورزشگاه اعالم کرد برای رفع نواقص آن تالش میکنند.

من و ترکاشوند نتیجه مشاهدات را همراه تصاویر و ویدئوهای مختلف برای باشگاه و سرمربی تیم ارسال کردیم.

در این ارتباط منتظر تصمیم برانکو هستیم که در جلسهای با طاهری موضوع را بررسی و اعالم خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.