دیناموزاگرب به دنبال آقای گل ایران

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه دیناموزاگرب، قهرمان لیگ کرواسی به جذب مهدی طارمی عالقهمند شده است.

مهدی طارمی در 2016-2017لصف فوقالعاده کار کرده و با آماری خوب حتی مورد توجه تیمهای اروپایی قرار گرفته است. دیناموزاگرب کرواسی که هماکنون با مهاجمانی چون هودزیچ و هنریکوئز قهرمان لیگ این کشور شده قصد دارد برای تقویت خط هجومی آقای گل لیگ ایران را به جمع بازیکنانش اضافه کند. البته این باشگاه تنها به خرید طارمی عالقهمند شده و پیشنهادی هنوز نداده است.

از طرفی باشگاه اوراوارد دیاموندز ژاپن نیز برای به خدمت گرفتن مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی سه میلیون یورو به این بازیکن پیشنهاد داده است.

در روزهای اخیر رابط ایرانی این باش//گاه به دفعات با مدیر برنامههای مهدی طارمی برای این انتقال حرف زد اما مهاجم تیم ملی بدون توجه به مساله مالی و مبلغ مالی پیشنهادی از سوی اوراوارد اذعان کرد عالقهای برای حضور در جی لیگ ندارد و ترجیح میدهد در صورتی از پرسپولیس جدا شود که با یک پیشنهاد خوب از سوی تیمهای اروپایی مواجه شود.

مهدی طارمی یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد و طبیعتا برای جدایی از این تیم باید نظر مثبت باشگاه را جلب کند. شاید باشگاه هم بیمیل نباشد با ترانسفر مهدی طارمی به پول خوبی دست یابد به خصوص که منشا را به خدمت گرفته و از سویی قرارداد با مهدی طارمی فقط تا پایان فصل جاری است و بعد از آن به عنوان بازیکن آزاد به تیم اروپایی خواهد پیوست. جالب اینکه مبلغ پیشنهادی باشگاه ژاپنی به مهدی طارمی بیش از 12 میلیارد تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.