تحریم ها ناقض برجام نیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ملیحه اس/ناوندی، سبا محسنی نژاد25 خرداد سناي آمريكا طرح تحريمهاي جديد عليه ايران و روسيه و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.