رونالدو در برزخ تابستانی

Jahan e-Sanat - - News -

درچندروزگذشتهشرایطلحظهبهلحظهبرایکریستیانورونالدوپیچیدهتروسختتر از گذشته شده و او هنوز تصمیم قاطعی برای تیم فصل آینده خود نگرفته است.

به نظر میرسد کریستیانو رونالدو در برزخی سخت برای انتخاب تیم آینده خود قرار گرفته باشد چرا که اگر بخواهیم صحبتهای ضد و نقیض رسانهها و خود او را در نظر بگیریم، قریب به اتفاق آرا به جدایی این بازیکن اشاره میکنند.

رونالدو در فصل گذشته توانست آمادگی و شرایط بسیار خوب خود را به رخ دیگر حریفان بکشد، او توانست مهره کلیدی رئالمادرید در فتح لیگ قهرمانان اروپا باشد و البته ناجی تیم در کسب اللیگا برای رئالمادرید این در حالی است که انتخابات ریاست رئالمادرید در پیش است و باید دید سیاست فلورنتینو پرز، مرد اول باشگاه لوسبالنکوس در قبال جدایی رونالدو چه خواهد بود.

طبق ش//ناخت قبلی از پرز، او ستارهپرور است و بهای بسیاری به ستارههای خود میدهد اما در مس//اله رونالدو ش//رایط کمی متفاوتتر است! او یک بازیکن خودرای و بسیار جسور است، در رئالمادرید امپراتوری خود را بنا کرد و حاال با درخواست جدایی از این باشگاه به دنبال امپراتوری جدید خود در باشگاههای دیگر است .

در ساعات و روزهای گذشته صحبتهای بسیاری برای حضور کریستیانو رونالدو در اغلب لیگهای معتبر اروپایی شد، سری A ایتالیا، لیگ برتر انگلیس و حتی لوشامپیونه فرانسه! پاریسیها از همان ابتدا سخت به دنبال جذب این ستاره بودند و یونایتدیها به دنبال بازگرداندن کشف خود! و در سویی دیگر میالنیها به دنبال استفاده از عالقه سران مادریدی برای به خدمت گرفتن دوناروما و معاوضه وی در قبال کریس رونالدو!

هنوز هیچگونه اعالم موضع رسمی از سوی باشگاه رئالمادرید و کریستیانو رونالدو نشده است اما قطعا تا روزهای آینده تکلیف این ستاره پرتغالی که در جام کنفدراسیونها به همراه تیم ملی پرتغال حاضر است، روشن خواهد شد. تالشزیزوبرایحفظ CR7 آینده رونالدو در رئالمادرید همچنان نامشخص است ولی زینالدین زیدان، سرمربی تیم امیدوار است بتواند او را راضی به ماندن در پایتخت اسپانیا کند.

به محض اینکه سرمربی فرانسوی اخباری مبنی بر جدایی رونالدو را شنید، با او تماس گرفت که درباره این خبر و دالیل واقعی اینکه چنین موضوعی به مطبوعات کشیده شده، صحبت کند. صحبتهای زیدان برای رونالدو اهمیت زیادی دارد و این را میتوان از آنجایی فهمید که زیزو تنها مربی بوده که توانسته رونالدو را قانع کند در طول فصل بیشتر استراحت کند تا در بازیهای مهم درخشانتر باشد؛ چیزی که در این فصل به وضوح دیدیم و ش//اهدش بودیم. زیزو از تاثیر ستاره پرتغالی روی بازیکنان تیمش به خوبی آگاه است و اینکه بسیاری از موفقیتهای تیم مدیون رونالدو است اما او مطمئن است که مشکالت قابل حل هستند. زیدان هنوز در راه حفظ ستاره پرتغالی جا نزده و دائما با او در طول تابستان در تماس خواهد بود و اگر تا پایان تعطیالت چیزی حل نشود، رودررو در مادرید با هم صحبت خواهند کرد.

سرمربی فرانسوی همواره اعالم کرده قصد ندارد هیچ بازیکنی را برخالف میلش در تیم نگه دارد و در صورتی که نتواند رونالدو را راضی به ماندن کند، احتماال از اهرم فشاری استفاده نخواهد کرد و با جداییاش موافقت میکند. البته زیزو تنها کسی نیست که با رونالدو برای ماندنش در ارتباط است بلکه سرخیو راموس، کاپیتان رئال نیز چند بار با رونالدو تماس گرفته و از او درخواست کرده در تیم بماند.

نباید فراموش کرد که راموس نیز شرایط مشابهی را دو فصل پیش سپری میکرد و خواهان جدایی از تیم و پیوستن به منچستریونایتد بود اما در نهایت در رئال ماند و میتواند گزینه بسیار خوبی برای ارائه تجربیاتش به رونالدو باشد. چلسیآمادهرقابتبرسرجذبکریس قهرمان لیگ برتر انگلیس آماده میشود تا بر سر جذب ابرستاره پرتغالی رئالمادرید با منچستریونایتد و پاریسنژرمن رقابت کند.

چلسی که فصل گذشته با هدایت آنتونیو کونته، قهرمان لیگ برتر انگلیس شد، در فکر دسترسی به کریستیانو رونالدو، اعجوبه کهکشانی است.

بعد از آنکه بحث فرار مالیاتی بازیکن پرتغالی در اسپانیا پیش آمد و رسانهها خبر از پرونده 15 میلیون یورویی وی دادند، هماکنون آنچه مشخص بوده، ناراحتی زیاد این بازیکن از عدم حمایت کافی باشگاهش در قضیه فوق بوده که منجر به تصمیمگیری برای رفتن توسط وی شده است. براساس اعالم روزنامه ساندیاکسپرس، تیم استمفوردبریجی

ورود به عرصه رقابت با دو رقیب قدر همچون منچستریونایتد و پاریسنژرمن میشود که از مدتها قبل عالقه بسیار خود را برای همکاری با ابرستاره رئالیها اعالم کردهاند. در گزارش این نشریه عنوان شده رومن آبراموویچ، رییس چلسی عالقه زیادی به همکاری با رونالدو دارد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیکند. حتی حاضر است ادن هازارد را برای ترغیب مدیران تیم مادریدی پیشنهاد دهد. بایرنمونیخخواهانکریس گزارشی منتشرشده از این نکته حکایت دارد که بایرن مونیخ نیز به جمع تیمهای خواهان کریستیانو رونالدو پیوسته است.

از روزی که ماجرای جنجالی 15 میلیون یورو فرار مالیاتی کریستیانو رونالدو انتشار یافت و بعد اعجوبه پرتغالی تصمیم به ترک رئال گرفت، نام تیمهای منچستریونایتد و پاریسنژرمن به عنوان مقصد بعدی این بازیکن برده شد اما به نظر میرسد بایرن مونیخ آلمان نیز به این جمع وارد شده است.

مطابق اعالم روزنامه گازتادلواسپورت ایتالیا، بایرن خواهان همکاری با رونالدو بوده و حتی از مناسبات خوبی که میان وی و کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی مونیخیها وجود دارد، میخواهد برای جذب بازیکن نامبرده استفاده کند. طبق اعالم روزنامه ایتالیایی، بایرن برای در اختیار گرفتن مهاجم23 ساله، با مشکل باال بودن حق ترانسفر این بازیکن یعنی رقم 400 میلیون یورو مواجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.