شکست ایران برابر لهستان

Jahan e-Sanat - - News -

در پایان روز دوم از هفته سوم لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران با شکست مقابل لهستان از صعود باز ماند و شاگردان والسکو با پیروزی بر برزیل، ایتالیا را به قعر جدول فرستادند. روز دوم از هفته سوم و پایانی دور مقدماتی لیگ جهانی7102 والیبال با برگزاری شش دیدار بین 12 تیم سطح یک جهان پیگیری شد.

در پایان بازیهای روز دوم، تیم ملی ایران پس از شکست مقابل لهستان دومین باخت متوالی خود را در هفته سوم تجربه کرد و دیگر شانسی برای صعود به مرحله نهایی ندارد. فرانسه هم کانادا را مغلوب کرد و درصدر باقی ماند. آرژانتین سه بر یک برزیل را مغلوب کرد و ایتالیا با شکست مقابل بلژیک به قعر جدول ردهبندی سطح یک سقوط کرد.در مهمترین بازی، لهستان در سالن اطلس آرنا و در مقابل دیدگان 13805 نفر میزبان ایران بود و در پایان در یک بازی یکطرفه موفق شد سه بر صفر شاگردان کوالکوویچ را مغلوب کند.تیم ملی والیبال ایران با انجام یک بازی پراشتباه دومین شکست متوالی خود را تجربه کرد و با سه پیروزی و پنج باخت با هشت امتیاز

مهر- رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه بازیکنان میتوانند در صورت دریافت کمتر از 50 درصد قرارداد خود، آن را فسخ کنند، گفت: آییننامه جدید در این رابطه از فصل بعد اجرا میشود.

روزبه وثوق احمدی درباره مناقشه بین باشگاههای لیگ برتری از جمله نفت، سایپا و استقالل خوزستان بر سر فسخ قرارداد بازیکنان با قانون پرداخت کمتر از 50 درصد از قراردادها، توضیح داد: بندی در آییننامه نقل و انتقاالت سال 1393 وجود دارد که بر اساس آن اگر قراردادی کمتر از 50 درصد در طول فصل پرداخت شده باشد، بازیکن میتواند پایان فصل آن را یکطرفه فسخ کند.

وی افزود: آییننامه جدید، هفته پیش توسط هیات رییسه سازمان لیگ مصوب شد اما هنوز به صورت رسمی به ما ابالغ نشده است. در آییننامه جدید درصد عنوان نشده و آن را به عهده باشگاهها گذاشته تا در موردش توافق کند. به عنوان مثال ممکن است بازیکنی با باشگاهش توافق کرده باشد که اگر 25 درصد از قراردادش را نگرفته بود فسخ کند. رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که تکلیف قراردادهایی که قبل از تصویب آییننامه به رده دهم جدول نزول کرد. لهستان هم با چهار برد و چهار باخت 12 امتیازی شدند و با قرار گرفتن در رده پنجم به ادامه امیدوار شدند. ستهای بازی لهستان و ایران با نتایج 25 بر ‪25 71،‬ بر 18 و 25 بر 22 به پایان رسید. جدید به ثبت رسیده، چه میشود، بیان کرد: در رابطه با پروندههایی که قبل از تاریخ تصویب این آییننامه ثبت شدهاند باید به آییننامه سال 1393 رجوع کرد. یک اصل کلی وجود دارد که بر اساس آن باشگاه نمیتواند با زور بازیکنی را نگه دارد. هر بازیکنی که فکر میکند، به صورت موجه میتواند قراردادش را فسخ کند، در این زمینه آزاد است اما اگر فسخ او موجه نباشد باید تاوان بدهد و ممکن است محروم و جریمه شود. به عنوان مثال مهدی طارمی با باشگاه ریزهاسپور ترکیه قرارداد بست اما قبل از شروع فصل، درخواست فسخ آن را داد و به پرسپولیس آمد، سپس ریزهاسپور از او شکایت کرد و معتقد بود که فسخ قرارداد، غیر موجه است. طارمی هم در حال دفاع از خود است و میگوید بر اساس بندهایی که در قراردادش وجود داشته میتوانست آن را فسخ کند. وثوق احمدی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا پروندهای از سوی باشگاههای نفت تهران، سایپا و استقالل خوزستان در زمینه فسخ قراردادها در فدراسیون فوتبال باز شده است یا نه، به ایسنا، گفت: کمیته تعیین وضعیت، مسوول رسیدگی به موجه بودن فسخ قراردادهاست اما از سوی باشگاه نفت هنوز مستنداتی به دست ما نرسیده است. البته ممکن است مدارک را تحویل سازمان لیگ یا دبیر کل داده باشند و آنها هنوز به ما ارجاع نکرده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.