دستیار کیروش سرمربی تیم ملی جوانان میشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- دستیار کارلوس کیروش هدایت تیم ملی جوانان را بر عهده میگیرد. پس از تایید هیات رییسه فدراسیون فوتبال و کارلوس کیروش سرمربیان تیمهای ملی ردههای پایه مشخص شد که امیرحسین پیروانی هدایت تیم ملی امید را بر عهده خواهد داشت. البته تاج شنبه گذشته عنوان کرد که از میان عباس چمنیان و یکی از دستیاران کارلوس کیروش یک نفر سرمربی تیم ملی جوانان و یکی دیگر سرمربی تیم ملی نوجوانان خواهد شد. با تصمیمگیریهای صورت گرفته چمنیان که از چند ماه قبل در حال استعدادیابی برای تیم ملی نوجوانان است تا قبل از جام جهانی این تیم را آماده مقدماتی زیر 16 سال قهرمانی آسیا کند، در سمت خودش ابقا میشود و یکی از دستیاران خارجی کیروش هدایت تیم جوانان را بر عهده خواهد داشت. بخش زیادی از تیم ملی جوانان را افراد زیر 17 سال تشکیل میدهند که مهر ماه امسال در جام جهانی هند شرکت میکند. بازیهای تیم ملی جوانان در رقابتهای مقدماتی قهرمانی آسیا هم اواخر آبان ماه برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.