ارتقای تسلط تهران بر مناسبات خاورمیانه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادر کریمیجونی- حمله موشکی ایران به مواضع داعش نخستین استفاده ایرانیها از سالحهای دوربرد در عملیاتی نظامی است. تا پیش از این مقامات نظامی کشورمان حداکثر مناطقی را در کردستان عراق هدف قرار میدادند که در تمام این حملهها حداکثر از سالحهایی نظیر توپخانه، راکتاندازهای کامپوت و مانند آن استفاده میشد. در موارد معدودی هم جنگندههای کشورمان مواضع گروههای شورشی کرد را در پشت نقاط مرزی شمال غرب ایران بمباران کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.