شروع نامطمئن قهرمان یورو

Jahan e-Sanat - - News -

تیمه//ای مل//ی فوتبال پرتغال و مکزی//ک در جام کنفدراسیونها به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با تساوی خاتمه یافت.

تیمهای ملی فوتبال پرتغال و مکزیک یکشنبهشب گذشته در چارچوب رقابتهای جام کنفدراسیونها برابر هم قرار گرفتند که این بازی نزدیک با تساوی دو بر دو خاتمه یافت. ریکاردو کوارشما در دقیقه 35 تیم پرتغال را پیش انداخت اما خاویر هرناندز در دقیقه 42 کار را به تساوی کشاند تا نیمه نخست با نتیجه یک بر یک خاتمه یابد. در نیمه دوم تیم پرتغال توسط سدریک به گلدومرسید.اینبازیکندردقیقه68 موفقبهگشودن دروازه حریف شد. با این حال مکزیک تسلیم نشد و در دقیقه 92 توسط هکتور مورنو به گل دوم دست یافت و از شکس//ت گریخت. بدی//ن ترتیب تیم ملی پرتغال مثل اکثر تورنمنتهای قبلی ش//روع خوبی نداشت و با تساوی کار خود را آغاز کرد. در پایان دیدار تیمهای ملی فوتبال پرتغال و مکزیک در جام کنفدراسیونها، کریستیانو رونالدو عنوان بهترین بازیکن میدان را کسب کرد. رونالدو در حالی این عنوان را کسب کرد که نتوانست در این مسابقه گلی به ثمر برساند.

در دیگ//ر دیدار تیم ملی فوتبال ش//یلی با گلهای دیرهنگام خود مقابل کامرون به بردی ش//یرین دست یاف//ت. رقابتهای جام کنفدراس//یونها در روس//یه یکشنبهشب گذش//ته با برگزاری دیدار تیمهای ملی ش//یلی و کامرون پی گرفته شد که در پایان شیلی دو بر صفر پیروز شد.

نیمه نخس//ت این بازی بدون گل مس//اوی خاتمه یافت اما در نیمه دوم شیلی به دو گل دیرهنگام دست یافت. آرتورو ویدال (82) و ادواردو وارگاس (92) زننده گلهای این تیم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.