حل و فصل فوری بحران قطر

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- اعضای پارلمان اروپا در بروکسل خواستار پایان یافتن بحران دیپلماتیک در قطر شدند.

پارلمان اروپا در نشستی در بروکسل با تاکید بر ضرورت پایان هرچه سریعتر بحران قطر با برخی کشورهای حوزه خلیجفارس، بر لزوم مداخله اتحادی//ه اروپا برای یافتن راهحل سیاس//ی توافق کردند. برخی مقامات اروپایی با اشاره به گفتوگوی اعضای پارلمان اروپا درباره مسایل حقوق بشر در نشست روز سهشنبه در بروکسل اعالم کردند منافع پارلمان اروپا در اجرای حقوق بشر و برداشتن موانع در این راه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.