رايانه شخصي تاشو

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- ش//ركت لنوو از توليد لپتاپي خبر داده كه به ش//كل تاشو طراحي ش//ده بنابراين ميتوان آن را لوله كرد و در ساك يا كولهپشتي خود جاي داد.اين شركت با برگزاري مراسمي در شهر نيويورك ايدههاي خود براي اس//تفاده از رايانههاي شخصي را در سالهاي آينده افشا كرد و تصويري از يك رايانه تاش//و با نمايش//گري منعطف را در معرض ديد عالقهمندان قرار داد.

اين رايانه تاش//و داراي صفحهكليد توكار و همينطور قلم هوشمند تينك پد است. همچنين يك موشواره هم براي عالقهمندان به لپتاپ يادشده طراحي شده است.

يكي از قابليتهاي جذاب ديگر لپتاپ تاشوي لنوو اين است كه با استفاده از فرامين صوتي كار ميكند بنابراين كاربران براي باز كردن مرورگر و گشت و گذار در صفحات وب ميتوانند از صداي خود بهره گيرند.

لنوو حاضر به افشاي اين مساله كه از چه فناوري براي توليد لپتاپ يادش//ده استفاده كرده، نشده است. اين شركت صرفا فناوري يادشده را بسيار پيشرفته و جديد توصيف كرده است. زمان عرضه عمومي و قيمت اين لپتاپ هنوز اعالم نشده است.

شركتهاي مختلف فناوري مانند سامسونگ و الجي چند سالي است توليد نمايشگرهاي تاشو را آغاز كردهاند اما اين تالشها هنوز منجر به توليد محصول نهايي نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.