جاسوسیکارمندسابقآمریکابرایچین

Jahan e-Sanat - - News -

آسوش/یتدپرس- دولت آمریکا یک کارمند سابق کاخ سفید را متهم کرده که مدارک فوقمحرمانه را به یک مامور چینی داده و طبق قانون فدرال، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.

طبق شواهدی که وزارت دادگستری آمریکا ارائه کرده گفته شده که کوین مالوری، 60 ساله، از ایالت ویرجینیا، در ماههای مارس و آوریل سالجاری میالدی به شانگهای سفر کرده بود. این مرد همچنین حاضر نش//ده 16 هزار و 500 دالر پول نقد را که همراه داشته، در فرودگاه شیکاگو به ماموران مرزی اعالم کند. او به زبان ماندارین چینی تسلط دارد. طبق قوانین فدرال ضد جاسوس//ی در آمریکا، ممکن است این شهروند آمریکایی به حبس ابد محکوم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.