ادامه بالتکلیفی نفت تهران

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- قهرمان جامحذفی باشگاههای کشور برای فصل آینده فوتبال وضعیتی بالتکلیف دارد و نه بازیکنانش مشخص هستند نه کادر فنیاش. در حالیکه اکثر تیمهای حاضر در هفدهمین دوره رقابتهای لیگبرتر تمرینات آمادهسازی خود را آغاز کردهاند، تیم نفت تهران هنوز بالتکلیف است و مشخص نیست چه زمانی قرار است کادر فنی و بازیکنانش مشخص شوند و چه زمانی تمریناتش را آغاز کند.مالکان این باشگاه با گزینههای زیادی برای سرمربیگری این تیم مذاکره کردند که به نظر میرسد حمید استیلی نزدیکترین گزینه برای نشستن روی نیمکت زردپوشان تهرانی است البته اسکوچیچ سرمربی پیشین فوالد و ملوان هم مدنظر نفتیها قرار دارد. بالتکلیفی نفت در حالی ادامه دارد که خیلی از بازیکنان این تیم راهی تیمهای دیگر شدهاند و این اتفاق مشکالتی را برای سرمربی آینده ایجاد خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.