61 پله صعود

Jahan e-Sanat - - News -

تیم ملی فوتبال بانوان با صعود 61 پلهای به رنکینگ فیفا بازگشت. جمعه گذشته در آخرین رنکینگ اعالم شده فیفا، تیم ملی فوتبال بانوان با 61 پله صعود به جدول ردهبندی بازگشت و با 1418 امتیاز باالتر از تیمهای اسراییل، پرو، اسلوونی، ترکیه، ایرلند شمالی و هند در جایگاه پنجاهوپنجم قرار گرفت.

تیمملیفوتبالبانوانکهپیشازاینبا37 پلهسقوطازرنکینگفیفاخارج شده بود، پس از تشکیل اردوهای تیم ملی و حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا توانست به رنکینگ فیفا بازگردد.

آمریکا، آلمان، فرانس//ه، کانادا، انگلیس، ژاپن، استرالیا، برزیل، سوئد و کره شمالی 10 کشور برتر ردهبندی فیفا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.