سردار در تستهاي پزشكي روبينكازان

Jahan e-Sanat - - News -

اس//پورت اكسپرس ادعا كرد كه س//ردار آزمون در تستهاي پزشكي باشگاه روبينكازان شركت كرده است.

به ادعاي اين منبع روس، سردار در صورت موفقيت در تستهاي پزشكي روبين، قراردادي جديد با اين باشگاه امضا خواهد كرد. سردار پيش از اين يك دوره سهساله براي روبين بازي كرده بود.

او سال 2012 راهي روبينكازان شد و سپس سال 2015 به صورت قرضي به روستوف پيوست. در نهايت او قراردادش با روستوف را قطعي كرد كه با اعتراض باشگاه روبينكازان مواجه شد و پس از شكايت به دادگاه كاس در نهايت روستوف برنده اين دعوي شد. سردار فصل گذشته 41 بازي براي روستوف انجام داد كه در آنها 12 گل زد و شش پاس داد. پيش از اين گفته ميشد سردار پيشنهادهايي از ليگ برتر و نيز باشگاه سلتيك اسكاتلند دريافت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.