قلبي بزرگتر از جهان

Jahan e-Sanat - - News -

عرفان نظرآهاري، متولد 1353 در تهران. او دكتراي رش//ته زبان و ادبيات فارس//ي است. آثار متعددي از او منتشر شده كه از آن جمله ميتوان به: قلبي بزرگتر از جهان، واي اگر پرندهاي را بيازاري، من بيابان همس//رم باد، دو روز مانده به پايان جهان، روي تخته سياه جهان با گچ نور بنويس، در سينهات نهنگي ميتپد، پيامبري از كنار خانه ما رد شد، ليلي نام تمام دختران زمين است، جوانمرد نام ديگر تو، من هشتمين آن هفت نفرم، چاي با طعم خدا ...و اشاره كرد.

كتابهاي او به زبان انگليسي فرانسوي، تركي، كردي، عربي، ژاپني، ايتاليايي، آلماني، سوئدي، هلندي ...و ترجمه شده.

وي تاكن//ون جوايز بس//ياري را از آن خود كرده اس//ت، از جمل//ه جايزه ادبي پروين اعتصامي، جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران، جايزه كتاب فصل... و نيز لوح افتخار دفتر بينالمللي كتاب براي نسل جوان در اسپانيا.

او يكي از نويسندگان كتاب داستان صلح است كه در كره جنوبي به چاپ رسيده است. اين داستان تاكنون به 10 زبان ترجمه و به صورت موسيقايي با آهنگسازي محمد نصرتي منتشر شده است. اين اثر موسيقايي مورد حمايت يونسكو است. نظرآهاري هماكنون به تدريس در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي مشغول است.

او درسال1002 برگزيده نخست كنگره شعر زنان شد و پشت كوچههاي ابر، اثر اين نويسنده به عنوان برگزيده جشنواره كتاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان انتخاب شد.

نظرآهاري هماكنون به تدريس در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي مشغول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.