نوسان قیمت خودرو

Jahan e-Sanat - - News -

این هفته قیمت یک مدل خودروی داخلی در بازار کاهش و یک مدل افزایش یافته است.

قیمت ساندرو استپوی اتومات 600 هزار تومان در بازار کاهش یافته است. قیمت رانا نیز 300 هزار تومان در بازار افزایش یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.