تداوم سريال شكستهاي تكواندو

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

نماينده وزن +87 كيلوگرم تيم ملي كشورمان در رقابتهاي قهرماني جهان با قبول شكست برابر دارنده مدال برنز المپيك از صعود به مرحله نيمهنهايي بازماند و حذف شد.

در ادامه مبارزات وزن +87 كيلوگرم بيستوسومين دوره رقابتهاي قهرماني جهان، س//جاد مرداني، نماينده كش//ورمان در اين وزن در سومين مبارزه خود در پيكار با ماهاما چو، دارنده مدال برنز المپيك از انگلستان 14 بر يك بازنده ميدان را ترك كرد.

وي در بازيهاي المپيك ريو هم به اين حريف انگليس//ي چهار بر س//ه باخته بود. مرداني بعد از يك دور اس//تراحت، ازهينو تمو از فنالند را 11 بر 6 شكس//ت داد و س//پس روس//الن ژاپاروف از قزاقستان را در امتياز طاليي و در نتيجه نهايي هشت بر شش از پيشرو برداشته بود. تيم ملي كشورمان ديروز در روز پنجم اين رقابتها سه نماينده داشت كه هر سه تكواندوكار با شكست برابر رقباي خود از دور مسابقات حذف شدند.

پوراس//ماعيل در وزن -73 كيلوگرم زنان بعد از برتري هش//ت بر پنج مقابل ساندار وانگاس از كلمبيا در مبارزه نخست، مقابل اوگيناك از هلند 15 بر 2 باخت و حذف شد. رجبي هم بعد از برتري 25 بر 5 برابر دافين ساندرس از نيوزيلند و 14 بر 11 در پيكار با رافائل آلبا از كوبا در مبارزه با والديسالو الرين از روسيه 20 بر 4 باخت و حذف شد.

از تيم 14 نفره اعزامي ايران به اين دوره از رقابتها تاكنون 10 تكواندوكار به ديدار رقباي خود رفتهاند، آرمين هاديپور به نشان نقره و مسعود حجيزواره هم به نشان برنز دست يافتهاند. سجاد مرداني، زهرا پوراسماعيل، سعيد رجبي، فرزان عاشورزاده، اكرم خدابنده، ناهيد كياني، مليكا ميرحسيني و ابوالفضل يعقوبي هم از دور رقابتها حذف شدهاند. بيستوسومين دوره رقابتهاي قهرماني جهان كه با حضور تكواندوكاراني از 183 كشور جهان در كرهجنوبي جريان دارد تا روز جمعه نهم تيرماه ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.