ثبات قيمت خودروهاي وارداتي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در هفته جاري قيمت خودروهاي وارداتي در بازار تغيير خاصي نسبت به نرخ اين محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

قيمت برخي خودروهاي وارداتي به شرح زير است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.