بریمانلو برنز گرفت

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

روز دوم از رقابتهای گرندپری چین با کسب یک نشان برنز برای تیم اعزامی کشورمان به پایان رسید.

در ادامه این رقابتها که با حضور 226 جودوکار از 26 کشور از جمعه گذشته آغاز شده، محمدمحمدی بریمانلو در وزن -73 کیلوگرم به نش//ان برنز دست پیدا کرد.محمدمحمدی بریمانلو کار خود را با پیروزی مقابل دارتیف از قزاقستان آغاز کرد و سپس کانیوتس از اوکرای//ن را شکس//ت داد و در ادام//ه برابر دنیس آرتیسف از روسیه بازنده شد و به گروه شانس مجدد رفت. بریمانلو در این مرحله با برتری وستنده از هلند و ون تیچلت از اتریش را شکس//ت داد و برنز گرفت. مهدی فتحیپور دیگر نماینده کشورمان در این وزن دور اول مسابقات مقابل نماینده چک را با ضربه فنی شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت. سعید مالیی در وزن18- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، سپس نماینده گرجستان را شکست داد. مالیی در دو مبازه بعدی خود برابر رقبایی از روسیه با ضربه فنی شکست خورد و حذف شد.جمعه گذشته نیز محمد رشنونژاد در وزن -60 کیلوگرم به عنوانی بهتر از پنجمی دست پیدا نکرد. امروز در روز پایانی این رقابتها وحید نوری در وزن -90 کیلوگرم ابتدا به مصاف نماینده کش//ور میزبان میرود و سپس با برنده مغولستان و کرهجنوبی مبارزه خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.