سفر ماكرون به مالي

Jahan e-Sanat - - News -

AFP - رييسجمهور فرانسه ديروز به مالي وارد شد تا پشتيباني غرب را از نيروي مبارزه با افراطگرايي منطقهاي مستحكم ساخته و بر حمايت بيشتر از منطقه ساحل در بحبوحه افزايش ناامنيها تاكيد كند.

كشورهاي گروه موسوم به ‪SAHEL G5‬ متشكل از بوركينا فاسو، نيجر، چاد، مالي و موريتاني قول دادهاند با افراطگرايي مبارزه كنند. امانوئل ماكرون قرار است به روساي كشورهاي منطقه در باماكو، مالي بپيوندد و در نشستي ويژه شركت كند كه در آن بار ديگر به حمايت فرانسه از نيروهاي نظامي اين پنج كشور براي مقابله با افراطگرايان و تامين تجهيزات براي آنها تاكيد خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.