مردي که مثل هیچ کس نبود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعود سليمی- آدمهايي هستند كه وقتي چشم بر دنيا ميبندند، به خاطرات ماندگار ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.