دو سياستمدار حزب حاكم تركيه ترور شدند

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- دو نفر از سياستمداران حزب عدالت و توسعه در جنوب تركيه كشته شدند. به گفته مقامهاي مسوول اين دو سياستمدار احتماال توسط حزب كارگران كردستان ترور اند.

اورهان مرجان، معاون رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP) دردياربكرو آيدين آهي معاون رييس شهرستان اوزالپ، استان وان تركيه ديروز به قتل رسيدند. گفتني است تروريستها آيدين آهي را در مقابل درب منزلش به رگبار گلوله گرفتند. وي كه به سختي مجروح شده بود، در بيمارستان درگذشت. قتل اين دو سياستمدار در يك زمان اما جدا از هم انجام گرفته است. محافل حزب حاكم در رابطه با قتل سران حزب در دياربكر و وان، حزب كارگران كردستان تركيه )پكك( را متهم كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.