احداث پارك بانوان در ساری

Jahan e-Sanat - - News -

هنوز یک سال از وعده مهدی عبوری، شهردار ساری برای بانوان شهرش نگذشت که این روزها خبر از افتتاح فاز اول بوستان بانوان به گوش میرسد. فاز اول بوستان بانوان به همت او و بر اساس وعدههایش در ساری در حالی آماده افتتاح است که شاهد برخورداری این بوستان از پیست دوچرخه سواری، فضای پیادهروی، جانمایی فضایی برای مادرانی که فرزندان شیرخوار دارند و فضای بازیهای مفرح و رستورانها، بازارچه، تاالر اجتماعات، زمینهای ورزشی شامل والیبال، فوتبال، بسکتبال، زمین بازی کودکان، مهدکودك و گلخانهای مدرن همراه با آموزش برای عالقهمندان هستیم. این بوستان در زمینی به وسعت 8/5 هکتار در بلوار فرح آباد ساری در حال تکمیل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.