مقايسه جالب علي كريمي و مارادونا

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

يك سايت ايتاليايي در گزارشي به حضور جادوگر فوتبال ايران روي نيمكت نفت اشاره كرد و از مقايسه او با مارادونا نوشت. به گزارش كالچونيوز، علي كريمي ستاره سابق تيم ملي فوتبال ايران چندي پيش به عنوان سرمربي تيم نفت تهران انتخاب شد تا روي نيمكت مربيگري بنشيند. كريمي بعد از حضوري كوتاهمدت در تيم ملي ايران كه بهعنوان دستيار كارلوس كيروش فعاليت ميكرد، اكنون در ليگ برتر مربيگري خواهد كرد. او در نفت جانشين علي دايي شده است كه سال گذشته هدايت اين تيم را برعهده داشت.

علي كريمي در سال8791 به دنيا آمد و در ادامه بهعنوان يكي از بااستعدادترين هافبكها در تاريخ ايران مطرح شد تا جايي كه به او لقب مارادوناي آسيا دادند. مهارت باالي كريمي در دريبلزني و پاسكاري باعث شد چنين لقبي به او بدهند. كريمي بعد از چند حضور كوتاهمدت در فوتبال ايران به تيم پرسپوليس رفت و آنجا بود كه با موفقيت در اين تيم نظر استعدادهاي اروپايي را به خود جلب كرد. پروجاي ايتاليا در سال 2000 و اتلتيكومادريد در سال 2001 به شدت خواهان جذب علي كريمي بودند. با اين حال جادوگر فوتبال ايران كه كلهشق بود اين پيشنهادها را رد كرد و ترجيح داد به فوتبال اروپا نرود و چهار سال در تيم االهلي دوبي بازي كرد. سالهايحضوردرآلمان عل//ي كريمي بعد از حضور در تيم ملي ايران كه ميروس//الو بالژويچ و برانكو ايوانكوويچ را به عنوان سرمربي داشت، توانست مهارتهاي خود را نشان دهد. در سال 2004 در جريان بازي دوستانه ايران و آلمان در تهران او عملكرد بسيار خوبي داش//ت تا جايي كه بايرنمونيخ را مجاب به خريد اين ستاره ايراني كرد. كريمي دو سال از سال 2005 در بايرن مونيخ بازي كرد و بوندسليگا و جام حذفي را به دست آورد و در جامجهاني 2006 نيز براي ايران بازي كرد؛ جامي كه براي ايرانيها خوب به پايان نرسيد. كريمي در آنجا كمي با مصدوميت دسته و پنجه نرم كرد و نتوانست انتظارات را برآورده كند. البته موضوع درگيري او با علي دايي نيز مطرح شد. ايران در دور نخست با قبول شكست برابر مكزيك و پرتغال حذف شد و تنها يك تساوي برابر آنگوال به دست آورد. مارادوناهمروينيمكت اگر كريمي در زمين فوتبال به مارادونا تشبيه ميشود در زمينه مربيگري نيز ميتواند اين افتخار را داشته باشد. هنوز رسانههاي ايراني تالش ميكنند بدانند علي كريمي در زمينه مربيگري چه عملكردي خواهد داشت. حاال بازيكنان جوان نفت تهران بايد زيرنظر اسطوره كشورشان تمرين كنند. اين اتفاق براي آرژانتين هم افتاد؛ جايي كه مارادونا در جامجهاني سرمربي اين تيم شد و حاال علي كريمي نيز از همين مسير عبور ميكند. اولين حضور علي كريمي روي نيمكت نفت تهران برابر پرسپوليس در سوپرجام فوتبال ايران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.