جنابآقایمهندسمظفری

مدیرعاملشركتپاكنام

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

درگذشت مادر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه آرامش و سعادت اخروی طلب مینماييم.

سرپرستی استان قزوين. امیررجبی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.