خروج ایران از انزوا

نگاه رسانههاي فرانسه به قرارداد توسعه پارس جنوبی؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امضاي نخستين قرارداد جديد نفتي در دوران پساتحريم ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم بينالمللي به رهبري شركت نفتي توتال فرانسه براي توسعهفاز11 پارسجنوبينشاندادكه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.