OTC

Jahan e-Sanat - - News -

گروه ب/ورس- معامالت ديروز بازار فرابورس در حالي پايان يافت كه نسبت به روز قبل از آن حجم معامالت كاهش اما ارزش آن افزايش يافت و شاخص كل نيز در نزديكي صفر نوسان كرد. در معامالت روز گذشته شاهد دادوستد602 ميليونورقهبهاداربهارزشافزونبرسههزارو821 ميليارد ريال بوديم كه دادوستدهاي انجامشده در مجموع بازارهاي اول و دوم 36 درصد از حجم و حدود هشت درصد از ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. به ترتيب نمادهاي »ذوب« و »شليا« بيشترين حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. در نماد ذوبآهن02 ميليون سهم به ارزش41 ميليارد ريال و در نماد شركت مواد ويژه ليا چهار ميليون سهم به ارزش بيش از 63 ميليون سهم مبادله شد. همچنين در اين دو بازار نمادهاي شركت صنعتيومعدنيكيميايزنجانگسترانوتوليدبرقعسلويهمپنامتوقفو نماد شركتهاي پالستيران، كشتيراني آريا، صنايع توليدي اشتاد و مجتمع سيمان غرب آسيا بازگشايي شدند. در جريان بازار روز گذشته شاخص كل فرابورس نيز در حالي كه در ساعات ابتدايي معامالت تا نزديكي يك واحد افزايش يافت اما با تجربه فراز و فرودهاي مكرر در نهايت تنزل1/0 واحدي را تجربه كرد كه نسبت به قبل از آن نوسان محسوسي به حساب نميآمد. نمادهاي »ميدكو«، »ش//پاس«، »ارفع« و »وملل« جزو نمادهاي مثبت و نمادهاي»مارون«،»زاگرس«و»ذوب«جزونمادهايمنفياثرگذاربرآيفكس در معامالت روز گذشته بودند. معامالت بازار پايه در سه تابلوي آن نيز روز جاري651 ميليارد ريالي شد. به اين ترتيب در اين بازار سهامداران ميزبان نقلوانتقال721 ميليونسهمبهارزش651 ميلياردريالبودند.درتابلوي تسهيالتمسكناوراقتسهخردادماه69 بيشترينحجموارزشمعامالت راتجربهكرد.همچنيندرمجموعتعدادبيشاز141 هزارورقهتسهبهارزش 108 ميلياردو006 ميليونريالدراينتابلودستبهدستشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.