رامین، یک گام تا لژیونر شدن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدافع سابق پرسپولیسیها که چند روزی است با تیم اوستنده بلژیک به تمرین میپردازد، بیش از هر زمان دیگری خود را به این تیم نزدیک میبیند، او عملکرد فوقالعادهای در تستهای این تیم داشت، از طرفی یکی از مهمترین موانع حضور این بازیکن با خط خوردن نام رقیب وی توسط مسووالن باشگاه بلژیکی برداشته شد.

رامین رضاییان که پس از جدایی از جمع سرخپوشان به تیم دیگری نرفت، اکنون تنها یک گام تا لژیونر شدن دارد. او که در روزهای اخیر به همراه تیم اوستنده بلژیک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.