کاهش قیمت یک خودروی وارداتی

Jahan e-Sanat - - News -

این هفته قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار کاهش یافته است. قیمت لکسوس(XN فول( یک میلیون تومان کاهش یافته است. هفته جاری قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.