رونمايي از سامانه پرداخت با تكنولوژي NFC در بانك ملت

Jahan e-Sanat - - News -

سامانه همراه بانك جديد و پرداخت از طريق NFC بانك ملت با حضور مديركل فناوري اطالعات بانك مركزي، رييس گروه كنترل و نظارت اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي، مسووالن شركت خدمات انفورماتيك و مديران ارشد اين بانك به صورت رسمي رونمايي شد.

به گزارش جهان صنعت به نقل از روابط عمومي بانك ملت، حكيمي مديركل فناوري اطالعات بانك مركزي در اين مراس//م اظهار داش//ت: كمتر بانكي مانند بانك ملت وجود دارد كه بحث توسعه بازار و رضايت مشتريان را تا اين حد بر فناوري مبتني كرده باشد. وي از بانك ملت به عنوان بانك پيشگام و خط شكن در زمينه بانكداري الكترونيك نام برد و گفت: خدمات الكترونيك قابل ارائه از سوي بانكهاي كشور به ويژه بانك ملت، در خاورميانه و شمال آفريقا بينظير است.

اخالقي، مديرعامل بانك ملت نيز در س//خناني با تاكيد بر اين نكته كه بخش فناوري اطالعات بانك ملت، برنامههاي وسيعي را براي ايجاد تحول پرشتاب در اين حوزه براي سالهاي 96 و 97 در دستور كار دارد، افزود: يكي از اين محصوالت در زمينه تلفنهمراه و فناوري NFC امروز به صورت رسمي رونمايي شد و بانك در تالش است تا همچون گذشته گامهاي بلند و مستحكمي را در اين زمينه بردارد و در كنار بانك مركزي، از فرصتها در ارائه خدمات باكيفيت و در خور شان مشتريان، بهترين استفاده را انجام دهد. اخالقي تاكيد كرد كه تالشهاي بانك مركزي در سالهاي گذشته به ويژه در زمينه بانكداري الكترونيك، هدفمند، سازمان يافته، منسجم و هوشمندانه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.