سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با همتای خود و دیگر مقامهای ترکیه، به استانبول رفت. تیلرسون در آستانه کودتای نافرجام ترکیه در سال گذشته، از مقابله شهروندان و شکست آن ستایش کرده است.

رکس تیلرسون پس از سفر به اوکراین، به استانبول رفت. تیلرسون در نخستین سخنان خود در جریان یک کنفرانس نفتی در این شهر، اشارهای به وقایع پس از کودتای نافرجام ترکیه، بازداشتها، اخراجها و واکنش دولت آنکارا، نکرده است.

وزیر خارجه آمریکا گفت: ما همه، در یک زمان بس//یار مهم، اینجا در استانبول هستیم. نزدیک به یکسال پیش، مردم ترکیه، مردان و زنانی شجاع، علیه توطئه کودتا ایستاده و از دموکراسی خود دفاع کردند. تیلرسون برای دریافت جایزه چهار دهه فعالیت در حوزه صنعت در کنگره جهانی نفت که از نهم تا سیزدهم ماه ژوئیه در استانبول ترکیه برگزار میشود به این کشور سفر کرده است.چاووش اوغلو و اردوغان در مذاکرات خود با تیلرسون بار دیگر بر مخالفت خود با ادامه ارسال سالح به شبهنظامیان کرد در چارچوب عملیات رقه و جنگ علیه داعش تاکید کردند و گفتند، ترکیه در واکنش به هر گونه تهدید از جانب این شبهنظامیان کرد به ویژه در شهر عفرین که شاهد تنشی بین نیروهای ترکیه است، تردید نخواهد کرد.تیلرسون در جریان این مذاکرات با چاووش اوغلو و اردوغان گفت: واشنگتن بر امنیت ترکیه تاکید دارد. وی به تعهدات آمریکا در زمینه تضمین عدم رس//یدن سالحهای شبهنظامیان کرد به داخل ترکیه و انتقال آن به اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( اشاره و بر اهمیت استراتژیک شراکت ترکیه و آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و نقش اصلی آنکار به عنوان همپیمان ناتو و حفظ روابط قوی با ترکیه درباره مسایل اقتصادی و غیره تاکید دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.