كاهش قيمت دو خودروي داخلي

Jahan e-Sanat - - News -

اين هفته قيمت دو مدل خودروي داخلي در بازار كاهش يافته است. قيمت پژو پارس سال004 هزار تومان و ساندرو استپوي اتومات005 هزار تومان كاهش يافته است.

قيمت باقي خودروهاي داخلي در بازار تغيير خاصي نسبت به نرخ اين محصوالتدرهفتهگذشتهنداشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.