»سایه روشن« در گروه هنر و تجربه

Jahan e-Sanat - - News -

فیلم »س//ایه روشن« به کارگردانی رامین جلیلیفرد و به تهیهکنندگی مشترک امیر مومنیاصل و رامین جلیلیفرد در گروه هنروتجربه تولید شد.

این فیلم با بازی بهروز محمدی، محمدرضا نجفی، جاوید فراهانی، رضا دیزجیوفرزادجمشیدداناییپسازپشتسرگذاشتنمراحلفنی،برایاکران عمومی و حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی آماده نمایش میشود.

»سایه روشن« داستان مرد جوانی است که پس از آزادی از زندان اتفاقات عجیبی برای او رخ می دهد. عوامل این فیلم عبارتند از: مدیر تصویربرداری: پیام نیکومنش- مدیر صدابرداری: عل//ی امینه- طراح چهرهپردازی: وحید اسماعیلپور- مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری هنر رسانه مانا- دستیار کارگردان: فرزاد جمش//ید دانایی- منشی صحنه: افسانه مومنی- تدوین و صداگذاری: امیر مومنیاصل- دستیاران تصویر و نور: امیر حسینهاشمی، رضا دیزجی، رضا مومنی- دستیار صدابردار: محمدتقی جهروتی- مجری گریم: سمینخمیسی-پشتیبانیفنیوتجهیزات:دفترفیلمرضا-مدیرتولید:بهزاد مرادی- تدارکات: ابوذر بیگدلی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.