كاتاروهاي ايران سه مدال طال كسب كردند

Jahan e-Sanat - - NEWS - فوتبال ایران

ايس/نا- تيمهاي كاراته دختران و پسران كشورمان در بخش كاتاي تيمي و انفرادي با كسب سه مدال طال و يك نقره به كار خود در اين رقابتها پايان دادند. در ادامه اين رقابتها كه در آستانه قزاقستان جريان دارد، نمايندگان كاتاي تيمي كشورمان به نشان طال دست پيدا كردند. دختران كاتاروي جوان كشورمان با تركيب آرزو لونجي، محدثه نائيجي و ستاره خاكپور بعد از يك دور استراحت قزاقستان را با پنج پرچم شكست دادند و در ديدار نهايي هم مالزي را از پيش رو برداشتند و به مدال طال دست پيدا كردند. در بخش پسران نيز تيم كشورمان با تركيب پويا حبيبي، مهدي رضايي محمدمهدي شجاعي هند و قرقيزستان در ديدار نهايي مالزي را از پيش رو برداشت و قهرمان شد. اين تيم با برتري مقابل هند و قرقيزستان به ديدار نهايي راه پيدا كرده بود. در كاتاي انفرادي رده سني زير 21 سال فاطمه صادقي با پيروزي مقابل نماينده هند با نتيجه پنج بر صفر و تايلند چهار بر يك راهي فينال شد. او در فينال كاتارويي از مالزي را شكست داد و به نشان طال دست پيدا كرد. همچنين اميريزدان كه با برتري مقابل كاتاروهايي از قرقيزستان، امارات و عربستان، راهي فينال ش//ده بود، در اين مرحله س//ه بر دو به ژاپن باخت و نقره گرفت. اين رقابتها در قزاقستان جريان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.