نخستينصعودايرانبهجمع61 تيمپاياني با پيروزي بر ايتاليا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- تيم ملي »الف« واليبال س//احلي زير 21 سال ايران با پيروزي دو بر يك برابر ايتاليا براي نخس//تينبار در تاريخ به جمع ش//انزده تيم پاياني قهرماني جهان راه يافت.

در ادامه مسابقههاي واليبال ساحلي قهرماني زير 21 سال جهان و به ميزباني شهر نانجينگ چين، تيم ملي »الف« ايران كه با تركيب جواد فيروزپور و عليرضا آقاجاني پس از كس//ب عنوان س//وم گروه D جواز صعود به جمع 24 تيم برتر را گرفته بود در اين مرحله موفق شد برابر تيم قدرتمند ايتاليا دو بر يك به پيروزي برسد. مليپوشان ايران با وجود شكست در ست نخست توانستند در ستهاي دوم و سوم برابر ايتاليا به پيروزي برسند و با اين برد براي نخستينبار به مرحله يك هشتم پاياني جهان صعود كنند.

در اين ديدار تيم ايران در حالي كه در ست نخست 21 بر 18 نتيجه را به حريف ايتاليايياش واگذار كرد در ستهاي دوم و سوم 22 بر 20 و 15 بر 12 برنده شد. تيم ملي زير 21 سال ايران در مرحله يكهشتم پاياني به مصاف تيم ملي التويا )اسميتز و سامويلوفز( ميرود.

مليپوشان زير 21 سال ساحلي ايران در دور گروهي با تيمهاي هلند، نروژ و برزيل در گروه D قرار داشتند و در پايان با يك برد برابر نروژ و دو باخت برابر هلند و برزيل و كسب چهار امتياز به عنوان تيم سوم به جمع 24 تيم برتر جهان صعود كردند. هدايت تيم ملي ساحلي ايران بر عهده آرش رامسري است و كامران ذوقي به عنوان سرپرست، مليپوشان را در اين رقابتها همراهي ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.