سرکارخانمسميراذکايي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و براي آن مرحوم مغفرت و براي بازماندگان صبر مسالت داريم.

روزنامهجهانصنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.