تغيير نظر ترامپ درباره معاهده پاريس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- لو ژورنال دو ديمانش ديروز گزارش داد، ماكرون ابراز اميدواري كرده كه نظر ترامپ درباره خروج آمريكا از معاهده تغييرات آب و هوايي پاريس تغيير كند.

رييسجمهور فرانسه با اشاره به ديدار اخيرش با رييسجمهور آمريكا به اين روزنامه گفت: دونالد ترامپ به من گفت كه ظرف ماههاي آينده يك راهحل پيدا خواهد كرد. ما درباره جزييات مسايلي كه ممكن است او را به بازگشت به معاهده پاريس ترغيب كند، گفتوگو كردهايم. ترامپ گفته است معاهده پاريس عليه آلودهكنندگان بزرگي مثل هند و چين موضع نرمي دارد و صنعت آمريكا را به خطر مياندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.