هيچ فرش قرمزي براي ترامپ پهن نميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- شهردار مسلمان لندن به دونالد ترامپ هشدار داد كه هيچ فرش قرمزي براي ديدار وي از انگليس پهن نخواهد شد.

ترزا ميپس از مراسللم تحليف رييسجمهور آمريكا از او دعوت كرد تا سفري رسمي به انگليس داشته باشد. ترزا مي در آن زمان گفته بود كه وي دعوتنامهاي را از جانب ملكه انگليس به دونالد ترامپ و همسرش مانيا براي سفر رسمي به لندن در اواخر سالجاري ميادي تقديم كرده است اما شهردار لندن معتقد است كه در حال حاضر براي دولت انگليس مناسب نيست كه از رييسجمهور آمريكا استقبال كرده و براي وي فرش قرمز پهن كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.