دیدار العبادی با فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا- نخستوزیر عراق در دیدار با رییس فرماندهی مرکزی آمریکا به بررس//ی راههای مبارزه با تروریس//م پرداخت. حیدر العبادی در مقر نخستوزیری در بغداد با ژنرال جوزف فوتل دیدار و با وی به بررسی راههای مبارزه با تروریسم پرداخت. عبادی در این دیدار بر عزم و اراده نیروهای عراقی جهت نابودی گروه تروریستی داعش در اراضی این کشور و آزادسازی باقی خاک عراق تاکید کرد. وی همچنین بر حمایت و تامین امنیت مرزها و برقراری ثبات و بازگرداندن آوارگان به شهرهایشان با ادامه تقویت توان نیروهای عراقی در زمینه تسلیحاتی و آموزش، تاکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.