گذر06 درصدایرانیان به دادگستري در سال 95

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ضیاء مصباح- رييس قوه قضاييه اخيرا در فرمايشاتش به امور مربوط به حيطه عملكرد خود ورود و به رسيدگي و مختومه شدن ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.