روابطمان با آمريكا تاريخي است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سفير عربستان در واشنگتن با رييسجمهور آمريكا در كاخ سفيد ديدار و درباره روابط ميان دو كشور گفتوگو كرد.

خالد بن سلمان بنعبدالعزيز جمعه گذشته با دونالد ترامپ ديدار و استوارنامه خود را به عنوان سفير جديد تقديم وي كرد. خالد بنسلمان در اين ديدار پيام ملك سلمان بنعبدالعزيز، پادشاه و محمد بنسلمان، وليعهد عربستان را به ترامپ رساند. وي روابط عربستان و آمريكا را تاريخي و استراتژيك خواند كه بر پايه همكاري و منافع مشترك است. خالد بن سلمان بر تمايل خود براي تقويت روابط دوستي و همكاري ميان دو كشور در تمامي زمينهها تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.