روسيه مقصر جنگ در اوكراين است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- نماينده ويژه آمريكا در مذاكرات صلح اوكراين گفت، تخاصم روسيه علت خش//ونتها در شرق اوكراين است و مردم از جنگ واقعي ميميرند نه يك مناقشه يخزده. كورت ولكر اخيرا نماينده ويژه آمريكا در مذاكرات صلح اوكراين شده تا به حل درگيري ميان نيروهاي اوكرايني و جداييطلبان روسگرا كه از سال 2014 تاكنون بيش از 10 هزار كشته باقي گذاشته است، كمك كند. واشنگتن به اين درگيريها به عنوان مانع كليدي در ايجاد روابط بهتر با روسيه اشاره كرده است. ولكر در سفري به كرمانتسك، واقع در جنوب كييف كه در كنترل اوكراين است، گفت او پيشنهاداتي درباره مشاركت بهتر واشنگتن در روند صلح دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.