صعود تیم اسلحه سابر ایران به جمع 8 تیم برتر جهان

Jahan e-Sanat - - NEWS - فوتبال ایران

مهر- تیم ملی اس//لحه س//ابر ایران با پیروزی قاطع برابر عربستان سعودی و سپس بریتانیا به مرحله یکچهارم نهایی بخش تیمی اسلحه سابر مسابقههای جهانی شمشیربازی راه یافت.

در ادامه رقابتهای جهانی شمشیربازی که به میزبانی شهر الیپزیک آلمان برگزار میش//ود، دیروز در بخش تیمی اس//لحه س//ابر مردان، تیم ملی ایران موفق ش//د در نخستین دیدار عربستان سعودی را مقتدرانه و با نتیجه 45 بر 16 شکست دهد.

تیم ملی ایران در دومین دیدارش با نتیجه 45 بر 29 تیم بریتانیا با رنک 12 جهان را شکست داد و به جمع هشت تیم برتر جهان صعود کرد.

تیم ایران در مرحله یکچهارم باید به مصاف تیم مجارستان با رنک چهار دنیا مبارزه کند و در صورت پیروزی در نیمه نهایی برابر برنده ایتالیا و فرانسه قرار میگیرد. تیم ملی سابر ایران با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری با پیروزی برابر بریتانیا موفق شد به جمع 8 تیم برتر جهان راه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.