رخشان بنیاعتماد داور جشنواره فیلم ونیز شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رخشان بنیاعتماد، کارگردان کشورمان به عنوان یکی از هفت داور بخش افقهای هفتادوچهارمین جشنواره فیلم ونیز انتخاب شد.به گزارش سایت رسمی جشنواره ونیز، ریاست هیات داوران بخشافقهایجشنوارهونیزراجیانیآمیلو،کارگردانایتالیاییبر عهده دارد و رخشان بنیاعتماد در کنار آبی کیننمان کارگردان آمریکایی، مارک کازینز کارگردان و فیلمنامهنویس ایرلندیاسکاتلندی، آندرس دوپارت فیلمنامهنویس و معمار آرژانتینی، فین تروش س//ینماگر بلژیکی و ربکا زلوتوفس//کی کارگردان فرانسوی دیگر اعضای هیات داوران این بخش از جشنواره ونیز هستند.هیات داوران بخش افقهای جشنواره ونیز مسوولیت انتخاب جایزه افقها برای بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر مرد و زن، فیلمنامه، فیلم کوتاه و همچنین جایزه ویژه هیات داوران این بخش را بر عهده دارد.

در بخش رقابتی و اصلی جشنواره ونیز که پیش از این آنت بنینگ، بازیگر آمریکایی به عنوان اولین زن در 11 سال اخیر به عنوان رییس داوران قرار گرفته بود، سایر اعضای داوران نیز اعالم شدند.

بر این اساس ایلدیکو انیادی کارگردان مجارستانی، مایکل فرانکو تهیهکننده، فیلمنامهنویس و کارگردان اهل مکزیک، ربکا هال بازیگر انگلیسی، آنا کوگاللیس چهره سرشناس سینمای هنری فرانسه، دیوید استراتون، منتقد سینمای استرالیا و رییس باسابقه و پیشین جشنواره فیلم سیدنی، یاسمینه ترینکا بازیگر مطرح ایتالیایی، ادگار رایت کارگردان و فیلمنامهنویس انگلیسی و یونفان، فیلمس//از و عکاس تایوانی چهرههایی هستند که به همراه آنت بنینگ مسوولیت داوری بخش رقابت اصلی جشنواره و انتخاب برنده شیر طالیی بهترین فیلم را بر عهده دارند.

هفتادوچهارمینجشنوارهفیلمونیزازتاریخ03 آگوستتا9 سپتامبر 8) تا 18 شهریورماه( در ایتالیا برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.