مادورو از دولت ترامپ توضيح خواست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-رييسجمهور ونزوئال خواهان شفافسازي دولت آمريكا نسبت به يك بيانيه اخير مايك پامپئو، مدير سيا به دليل مداخله وي در امور داخلي اين كشور شد.

چند روز پيش پامپئو گفت: اوايل ماه ژوئيه به مكزيك و بوگوتا سفر كرده و با آنها درباره وضعيت ونزوئال و اقدامات احتمالي به منظور يك نتيجه بهتر از بحران سياسي اين كشور بحث كرده است. مادورو گفت: تقاضا دارم بيانيه مدير سازمان سيا به طور كافي شفاف شود و از دولت دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا كه خود را يك دولت جهاني ميداند ميخواهم درباره اين اظهارات غيرواقعي و مداخلهجويانه پامپئو توضيح دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.