علی قمصری با »اتاقها« در برج آزادی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- تور »همنوازان حصار« از هفته دوم تیرماه با برگزاری کنسرت در شهرهای کرج و یزد آغاز میشود و پس از اجرا در برج آزادی تهران به تبریز و اصفهان خواهد رفت.

علی قمصری با اعمال تغییرات در سبک اجراهای خود و اجرای آثار شنیدهنشدهاش، با همآوایی هاله سیفیزاده و بهرخ شورورزی و معرفی یکی از خوانندگان ارکستر »موج نو«، میزبان مخاطبان خواهد بود.

او نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی است که طی سالهای فعالیت حرفهای خود در موسیقی، نزدیک به 200 اجرا در داخل و دهها اجرا در خارج از کشور روی صحنه برده است. قمصری آهنگسازی فیلم، نوازندگی، ابداع ساز و تالیف کتاب را نیز در کارنامه خود دارد.

تور کنس//رت »اتاقها« توسط گروه موسیقی »همنوازان حصار« به سرپرستی،آهنگسازیوخوانندگیعلیقمصری31 و41 مردادازساعت 21 در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.