650 اثر در مرحله دوم بازار آثار هنري

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- 650 اثر در مرحله اول بازار آثار هنري، توسط شوراي هنري براي راهيابي به مرحله دوم اين رويداد هنري انتخاب شدند.

هنرمنداني كه آثارشان در مرحله اول انتخاب شده است بايد جهت انتخاب مرحله دوم و راهيابي به بازار آثار هنري طبق زمانبندي كه در سايت رسمي اين رويداد هنري به نشاني bazar.civa.ir قيد شده است، آثار خود را به دبيرخانه بازار واقع در خانه هنرمندان تحويل نمايند.

همچنين از سوي دبيرخانه از اساتيد عرصه تجسمي جهت حضور و دريافت آثار در دومين بازار آثار هنري دعوت به عمل خواهد آمد. دومين بازار آثار هنري، به همت موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر، از 23 لغايت 29 مرداد در محل خانه هنرمندان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.