بیانیهتیلرسوندربارهتحریمهایآمریکا: امیدوارم پیام ما درک شده باشد!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

صدا و سیما- وزیر خارجه آمریکا گفت: با دوستان و همپیمانانمان همکاری نزدیک خواهیم داشت تا این اطمینان را حاصل کنیم که پیام ما به روسیه، ایران و کره شمالی به درستی درک شده است. پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا متن بیانیه مطبوعاتی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا را منتشر کرد. در این بیانیه به تاریخ بیست و نهم ژوئیه سال7102 آمده است: آرای قریب به اتفاق داده شده به قانون تحریمها در کنگره آمریکا، نشاندهندهعزمقویمردمآمریکااستکهمیخواهندشاهدباشندتاروسیه گامهایی را برای بهبود روابط با آمریکا بردارد. امیدواریم همکاری بین دو کشور در مورد موضوعات مهم جهانی وجود داشته باشد و این تحریمها دیگر ضرورت نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.