2 كشته در تيراندازي كلوپ شبانه در آلمان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-BBC در جريان تيراندازي در يك كلوپ شبانه در شهر كنستانتس در جنوب آلمان دو نفر كشته و سه نفر به شدت مجروح شدند. در نخستين ساعاتبامدادديروزمرديبهاينكلوپشبانهحملهكردويكنفرراكشت. مهاجم هم در جريان تبادل آتش با پليس كشته شد. پليس آلمان حمله به اين كلوپ را اقدامي تروريستي ندانسته است. به گفته رسانههاي آلمان، مهاجم عراقي 34 ساله براي پليس شناخته شده بود و مدتي را در آلمان زندگي ميكرد. گفته شده كه يكي از نيروهاي پليس هم در اين تيراندازي مجروح شده است. پليس و مقامات قضايي در بيانيهاي گفتهاند از آنجايي كه هنوز معلوم نيست مهاجم در اين حمله همدستي داشته، نيروهاي ويژه و همچنين هليكوپتر پليس به اين شهر اعزام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.