علياكبري حريف آمريكايي را ناكاوت كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس//نا- مبارز ايراني حاضر در رشته رزمي MMA در دومين مبارزه خود در سال جديد موفق به شكست حريف آمريكايي شد.

امير علياكبري، فرنگيكار سابق ايران و نايب قهرمان رشته MMA )هنرهاي رزمي تركيبي( در دومين مبارزه خود در س//ال جديد ميالدي در ‪Rizin Cup‬ مقابل تايلر كينگ فايتر آمريكايي روي رينگ رفت و در پايان در مدت زمان يك دقيقه و 39 ثانيه حريف خود را با ضربات متعدد مشت ناكاوت كرد.

علياكبري هنگام ورود به رينگ مبارزه سربند يا حيدر كرار بر پيشاني داشت. اين مبارزه در چارچوب س//ازمان رايزين و در س//الن سايتاما سوپرآريانا در استان سايتاما ژاپن و با استقبال بينظير عالقهمندان به MMA برگزار شد. كينگ پيش از انجام اين مبارزه بارها ادعا كرده بود اين مبارزه را خيلي آسان و يكطرفه پيروز خواهد شد. علياكبري در نخستين مبارزه خود در سال جديد در شهر يوكوهاماي ژاپن مقابل ژرونيمو دوس سانتوس از برزيل روي رينگ رفت و در پايان مقابل اين بوكسور مطرح برزيلي در مدت زمان سه دقيقه و 34 ثانيه به برتري رسيد. علي اكبري سال گذشته در كاپ رايزين كشور ژاپن خوش درخشيد و تا فينال هم پيش آمد اما در فينال حريف ميركوكروكاپ، فايتر پر آوازه اهل كشور كرواسي نشد و دستش از كمربند قهرماني رايزين كوتاه ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.